Inwestowanie w waluty – podstawowa wiedza

Inwestowanie w waluty – podstawowa wiedza

W przypadku osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem w waluty ważne jest, aby wiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na wahania ich notowań. Taka wiedza pomoże zminimalizować ryzyko inwestycyjne oraz osiągnąć zyski oparte na właściwej obserwacji rynku i jego specyfiki.

Ekonomia kluczem do poznania notowań USD/PLN

Notowania kursu – zarówno dolara, jak i polskiego złotego – zależą przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej krajów, w których waluty te są emitowane. Odzwierciedlają one nie tylko siłę gospodarki narodowej, ale również jej rozwój lub też regres. Bardzo duży wpływ ma tu czynnik, który określany jest jako Produkt Krajowy Brutto (PKB). To, najprościej mówiąc, dochód wygenerowany na terenie kraju przez jego mieszkańców. Im jest on wyższy, tym większe znaczenie w ujęciu globalnym ma dana gospodarka.

Nierozerwalnie z tym faktem związany jest wzrost wartości waluty. Dzieje się tak dlatego, że jej stabilność i potencjał inwestycyjny doceniany jest przez coraz to nowych przedsiębiorców. Wysokie PKB jest więc wskaźnikiem dobrobytu społecznego, który to powinien być dla inwestora jednym z decydujących czynników. Między innymi właśnie od tego zależy kurs USD/PLN.

Co ze stopami procentowymi?

Zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani inwestorzy muszą również dokładnie obserwować wahania stóp procentowych. Te, co warto widzieć narzucane są przez Bank Centralny. Z punktu widzenia specjalistów, to właśnie one odzwierciedlają działania podejmowane przez Bank i bezpośrednio przekładają się na zainteresowanie posiadaczy kapitału danym rynkiem.

Gdy stopy procentowe zostaną w sposób zauważalny podniesione, wzrasta popyt na walutę bazową kapitału zagranicznego. Dzieje się tak dlatego, że wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną osiągnięte znaczne zwroty przy minimalnym ryzyku strat. Nie należy jednak sugerować się krótkoterminowymi zmianami, gdyż mogą one odzwierciedlać wyłącznie obecną sytuację w kraju, nie zaś faktyczne trendy, jakim podlega dana gospodarka. Aby uzyskać odpowiednie rozeznanie w sytuacji ekonomicznej, warto rozważyć wahania stóp procentowych ustalanych przez Bank Centralny w ujęciu długoterminowym. Dodatkowo trzeba pamiętać, że to tylko najważniejsze czynniki, które wpływają na kurs dolara amerykańskiego do złotówki.

Dodaj komentarz