Gdzie się zwrócić po pomoc w kwestii nieuczciwego ubezpieczyciela?

Gdzie się zwrócić po pomoc w kwestii nieuczciwego ubezpieczyciela?

Działanie prawne dotyczące odszkodowań jest wachlarzem o bardzo szerokim oddziaływaniu. Najczęściej słyszymy o dwóch rodzajach zdarzeń drogowych: o kolizjach – to znaczy o zdarzeniach, które na stan zdrowia mają znikomy wpływ, oraz o wypadkach – to znaczy o zdarzeniach, które w sposób destrukcyjny wpływają na stan zdrowia, a nawet na utratę czyjegoś życia.

Nie wiele osób – zwłaszcza pracujących dla Towarzystw Ubezpieczeniowych – dostrzega problemy związane z bardzo poważnymi uszczerbkami na zdrowiu takimi jak spowodowanie czyjejś niepełnosprawności zarówno pod względem ortopedycznym jak i neurologicznym. Jest to mowa o utracie czyjejś kończyny, jakiegoś elementu ciała, wręcz na co dzień potrzebnego do normalnego funkcjonowania w życiu prywatnym jak i zawodowym, ale i nie tylko. Do niepełnosprawności zaliczają się także potężne sprawy – takie jak paraliż którejkolwiek z kończyn czy wręcz całkowity organizmu.

Te osoby mając status osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym czy w zdarzeniu medycznym, jakim jest błąd medyczny – dopóki nie uświadomi się ich samych czy też bliskich im rodzin – żyją w nieświadomości dotyczącej swoistej wyceny zadośćuczynienia a także możliwości uzyskania odpowiednich roszczeń, które ułatwią dalsze rehabilitacje czy przystosowanie do nowej rzeczywistości.

Na jaką kwotę można wycenić czyjeś życie? To pytanie – nie wiadomo jak wiele osób próbowałoby zinterpretować – na zawsze pozostanie bez sensownej odpowiedzi. Jednakże nie wiele osób z naszego, polskiego społeczeństwa wie, że polisa OC czy UFG, to polisy, które chronią zdrowie człowieka poszkodowanego do kwoty aż 5 mln euro.

Dlaczego więc nie sięgać po kwoty, które są śmiałe, które w sposób rzeczywisty wpłyną na usprawnianie czyjegoś zdrowia? Przecież odbudowanie danej kończyny (nogi czy ręki) jest możliwe; widać to po polskich wspaniałych firmach, które produkują najwyższej jakości protezy tych części ciała, które odpowiadają za nasz ruch. Ceny tych urządzeń są bardzo rozległe: od kilku do kilkudziesięciu a nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Jakie zatem mogą być zadośćuczynienia związane z utratą kończyny? Na pewno kilkudziesięciu tysięcy złotych a z pewnością jeszcze wyższe.

Niepełnosprawność – najtrudniejsze, to te, które wymagają dalszego życia z użyciem sprzętu inwalidzkiego. Całkowity paraliż organizmu – czyli tak zwany niedowład spastyczny stały – kiedy uszkodzeniu ulega układ nerwowy odpowiedzialny za narządy ruchu – niewątpliwie jest najtragiczniejszym dla osoby, która przeżyła wypadek bądź błąd medyczny.

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – tak nazywa się tytuł tego podrozdziału; a więc o co przede wszystkim chodzi? Odszkodowania to dziedzina prawa, która jest bardzo szlachetna, ale nie każda osoba nazywająca się prawnikiem czy radcą prawnym powinna zajmować się tego typu roszczeniami. Zwłaszcza kiedy na co dzień zajmuje się zupełnie inną częścią prawa – np. rozwodami, prawem administracyjnym czy gospodarczym. Prawo odszkodowawcze jest po stokroć ważniejsze i tego typu roszczeniami powinna zajmować się osoba o najwyższym stopniu poczucia etyki oraz z niezwykle głęboką empatią do drugiego człowieka, posiadająca przy tym doświadczenie.

Pomoc – przede wszystkim osoba niepełnosprawna – czy jej rodzina – winny wiedzieć, że zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie składa się z niezwykle wielu czynników, które decydują o jakości i wysokości kwoty, jaką trzeba uzyskać dla poszkodowanego. Przede wszystkim każde zadośćuczynienie jest kwestią indywidualną. Liczy się to, jaki dotychczas osoba prowadziła tryb życia, czy posiadała rodzinę, czy była ojcem/matką, jakie utraciła korzyści zawodowe, czym się dotychczas zajmowała, jakie miała hobby, pasje, w jakim jest wieku, co jest przed nią, jakie traci perspektywy, jak bardzo należy przystosować rzeczywistość do życia tej osoby… Jeśli mowa o rzeczywistości, to utrata perspektyw na dalszą rzeczywistość czy pogorszenie pożycia małżeńskiego są nadzwyczaj ważnymi kwestiami.

Polisa OC zapewnia nie tylko wysokość zadośćuczynienia, ale również kwestie poboczne takie jak:

– refundacja leczenia (pilne zabiegi lub operacje);
– refundacja rehabilitacji;
– refundacja kosztów leków;
– refundacja kosztów sprzętu medycznego;
– refundacja kosztów dojazdów do szpitali, na rehabilitację, na odwiedziny rodziny, na zabiegi i inne związane z danym zdarzeniem;
– przebudowa i dostosowanie mieszkania do możliwości poszkodowanego (np. dobudowa windy, poszerzenie futryn, przebudowa łazienki);
– przebudowa lub zakup pojazdu – przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej;
– możliwe opłacenie opieki pielęgniarskiej;
– wszelkie inne według indywidualnego zapotrzebowania.

Pomoc osobom niepełnosprawnym, to nie tylko reprezentowanie przed Ubezpieczycielem, ale także uświadamianie i zaprzyjaźnienie się z tymi osobami – często poniekąd jako wolontariat różnych fundacji. Osobiście współpracuję z Fundacją Hussar ze Szczecina ale i nie tylko:

Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie to zaufany podmiot, skrupulatnie opiekujący się osobami niepełnosprawnymi, dlatego osoby, które zechciałyby skorzystać z pomocy mojej czy naszej Kancelarii Prawnej – otrzymają także polecenie z mojej strony do Fundacji Hussar, aby jak najlepiej zaopiekować się osobą, która oczekuje ode mnie pomocy.

Dodaj komentarz