Skuteczne wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwach

Skuteczne wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwach

W dużych przedsiębiorstwach i firmach, gdzie dział personalny jest bardziej rozbudowany, ogromnie ważne zadanie ma spełniać kierownik, który nim zarządza. Musi on dysponować dużymi umiejętnościami i wiedzą, lecz często i to będzie niewystarczające. Niezbędny będzie także silny charakter, bo bez niego kierownik nie będzie miał miał w swojej firmie odpowiedniej pozycji.

Szczególnie ma to istotne znaczenie, gdy dział HR będzie chciał wprowadzić nowe procedury czy narzędzia do działań rekrutacyjnych. Często tego typu zmiany będą dotykać również osoby które mają wpływ na decyzje kadrowe z innych działów, i jest bardzo istotne, żeby ludzie ci byli świadomi tego, po co te wszystkie zmiany będą realizowane.

W przypadku starszych stażem pracowników czasami będzie się pojawiać niechęć do takich zmian, zwłaszcza jeśli wraz z nimi nie pójdzie szczegółowe wytłumaczenie ich sensu. Jeśli dodatkowo zaczną się w firmie pojawiać różne plotki, to atmosfera na wdrażanie nowych pomysłów przychylna z pewnością nie będzie. Jeżeli nawet zamierzenia personalnego działu idą w dobrym kierunku, to bez zrozumienia ich przez pozostałych pracowników trudno będzie je należycie wdrożyć.

Z tego też powodu zanim się zacznie wdrażać nowości w firmie dział HR przeprowadzić powinien odpowiednie konsultacje z każdą zainteresowaną osobą, głównie z kadrą zarządzającą z ze wszystkich działów. Koniecznie należy się zapoznać z ich wnioskami, bo w końcu oni także będą później korzystać z realizowanych rozwiązań.

Trzeba również przeprowadzić szerzej zakrojoną kampanię, która poinformuje o wszystkim i na pewno nie unikać odpowiedzi na stawiane pytania i postulaty. Taka kampania powinna przedstawić pracownikom główny cel podjętych działań oraz efekty, jakie będą spodziewane po nich, ale też poinformować o możliwych zagrożeniach i problemach, które podczas działań mogą się pojawić.

W tym wszystkim ogromnie ważną rolę ma kierownik działu HR. To on właśnie ponosi odpowiedzialność za to, aby wspomniane wcześniej elementy mieć na uwadze podczas wprowadzania zmian. Pożądane jest również żeby miał odpowiednią siłę przebicia, tak aby projekty, o jakie zabiega były następnie realizowane przez resztę załogi.

Dodaj komentarz