Wypowiedzenie umowy o prace – wszystko co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o prace – wszystko co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę to jedna z możliwych form zakończenia współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z wielu powodów i zarówno pracownik, jak i pracodawca powinien znać podstawowe informacje na ten temat. Zobacz, kto może złożyć wypowiedzenie umowy o prace, jaki jest okres wypowiedzenia, kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika i czym jest wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron.

Kto może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy może złożyć każda ze stron – zarówno pracownik, jak i pracodawca. Powinno to nastąpić w formie pisemnej, a wypowiedzenie musi zawierać podpis osoby, która składa wypowiedzenie. Podpis drugiej strony nie jest konieczny i aby wypowiedzieć umowę, nie jest potrzebna zgoda drugiej osoby. Ze strony https://finanse.net.pl/wypowiedzenie-umowy-o-prace/ można dowiedzieć się, że w przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca, pracownik może odwołać się od tego w sądzie pracy i ma na to 21 dni. Jeśli wypowiedzenie nie było zasadne, to sąd pracy może je unieważnić, a pracownik pozostanie w firmie.

Jaki jest okres wypowiedzenia?

Długość wypowiedzenia zależy przede wszystkim od rodzaju umowy i stażu pracy pracownika. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi trzy dni, jeśli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni, 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuży niż dwa tygodnie i dwa tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony uzależniony jest od stażu pracy pracownika. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku, to jego okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli pracownik był w firmie dłużej niż pół roku, jego okres wypowiedzenia wynosi już miesiąc. Jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata, to jego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Po dokonaniu wypowiedzenia umowy istnieje też możliwość, aby pracownik wraz z pracodawcą ustalił wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika?

Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, w których pracownik nie może być zwolniony i nie może zostać mu przekazane wypowiedzenie. Dotyczy to osób w wieku przedemerytalnym, pracowników przebywających na urlopie bądź w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. L4 oraz pracownic w ciąży i na urlopie macierzyńskim.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Pracownik i pracodawca mogą także wypowiedzieć umowę o prace za porozumieniem stron. W takim przypadku strony samodzielnie mogą ustalić warunki wypowiedzenia, a okres wypowiedzenia będzie zależeć od porozumienia stron.

Więcej na temat wypowiedzenia umowy o prace dowiesz się na stronie https://finanse.net.pl/wypowiedzenie-umowy-o-prace/.

Dodaj komentarz