Jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?
Z pracownikami ochrony można spotkać się w każdym większym sklepie, banku na dyskotece czy w instytucjach rządowych. Każdy wie, iż pracownik ochrony dba o bezpieczeństwo innych osób. Jednak wiedza ta jest za mała aby móc dostać pracę w tym zawodzie. Najpierw jednak należy się zapoznać się z informacjami odpowiadającymi na pytanie “jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony“?

Kim tak naprawdę jest ochroniarz?

Zawód ochroniarza jest bardzo pojemny, wykonują go zarówno osoby bez licencji jak również wykwalifikowani pracownicy ochrony. Często osoby bez licencji to pracownicy małych agencji, które zatrudniają osoby niepełnosprawne czy bez specjalnego przeszkolenia. Najczęściej są to osoby nisko opłacane. Osoby z licencja I bądź II stopnia posiadają ukończoną szkołę bądź kurs pracownika ochrony. Obowiązki pracownika ochrony są zależne od miejsca pracy oraz specjalizacji. Przeważnie do obowiązków pracownika ochrony należą:
 • strzeżenie mienia przed zniszczeniem oraz kradzieżą
 • ochrona osób przed atakami
 • dbanie o bezpieczeństwo osób w miejscach publicznych
 • konwojowanie cennych przesyłek m.in. pieniędzy z banku
 • ochrona terenu czy obiektu przed wstępem nie uprawnionych osób

Jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony- szkoła

Jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony? Zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony można na dwa sposoby:
 • ukończyć kurs pracownika ochrony
 • ukończenie szkoły policealnej pracownika ochrony
Kurs pracownika ochrony trwa od 2 tygodni do 5 miesięcy. Osoba, która chce uczęszczać na kurs licencji I stopnia musi mieć minimum gimnazjalne wykształcenie i skończone 21 lat. Licencję II stopnia można otrzymać po ukończeniu kolejnego kursu. Kursy organizowane są zarówno przez agencje ochrony jak również przez wyspecjalizowane firmy.
Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata. Na zakończenie zajęć odbywa się egzamin zewnętrzny składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminów absolwent szkoły otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej i mienia.

Aby zostać wykwalifikowanym pracownikiem ochrony należy jeszcze:

 • posiadać dobre zdrowie i być sprawnym fizycznie (należy posiadać zaświadczenie lekarskie)
 • wykazywać wysoką odporność na stres
 • umieć rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • posiadać umiejętności analityczne, które pozwolą na szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia
 • wykazywać wysoką kulturę osobistą
 • być dyspozycyjnym
 • posiadać możliwość szybkiej regeneracji sił

Praca dla ochroniarzy z licencją

Na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na osoby z zawodem ochroniarza. Jednak warunki finansowe oferowane przez pracodawców są mocno nie zadowalające. Jednak na takie warunki zgadzają się nie wykwalifikowani agenci ochrony.

Czy warto zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Wiemy jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony, jednak czy warto? Praca wykwalifikowanego agenta ochrony posiada swoje plusy i minusy. Jednak wg wielu osób jest to zawód w którym można poznać wiele ciekawych osób. Niestety jest to również bardzo duży stres wynikający z odpowiedzialności za ochronę mienia czy osób. Dlatego też jest to praca dla osób o stalowych nerwach.

Dodaj komentarz