Zakładanie własnej firmy – o czym trzeba pamiętać?

Zakładanie własnej firmy – o czym trzeba pamiętać?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to niemałe wyzwanie, zwłaszcza dla osób, które robią to po raz pierwszy. Nie wystarczy sam pomysł na firmę oraz środki do jej uruchomienia, trzeba jeszcze pamiętać o dopełnieniu szeregu formalności. Co jest najważniejsze?

Czy firma musi być zarejestrowana?

Wbrew powszechnej opinii, nie każda działalność gospodarcza musi być zgłoszona do CEIDG. Z tego obowiązku wykluczona jest działalność, która daje miesięczne przychody niższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia, a jak podaje https://e-rachunkowosc.pl/, w 2022 roku to 1505 zł, prócz tego działalność niewymagająca zezwoleń i koncesji oraz drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. W pozostałych przypadkach należy zarejestrować się w CEIDG.

Czy potrzebne są pozwolenia?

Do prowadzenia firmy nie jest potrzebna zgoda żadnego urzędu, są jednak takie obszary, które podlegają regulacjom, jak na przykład sprzedaż alkoholu. Należy więc wcześniej się upewnić, że rozpoczęta właśnie działalność nie wymaga posiadania licencji, zezwolenia albo koncesji – jeśli nie dopełni się tego obowiązku, stosowne urzędy mogą nałożyć karę finansową albo nawet zamknąć firmę za złamanie przepisów.

Jaki kod PKD?

PKD to inaczej Polska Klasyfikacja Działalności. Kody PKD są przypisywane do danej firmy w momencie jej rejestracji, a wybór kodu zależy od samego przedsiębiorcy, choć oczywiście musi się on wiązać z rodzajem prowadzonej działalności. Jak podaje  https://e-rachunkowosc.pl/category/rozliczenia/, przedsiębiorca ma możliwość wyboru jednego kodu głównego, który wiąże się z obszarem dającym największe przychody, oraz kilku kodów dodatkowych. Na podstawie PKD można wybrać dogodniejszą formę opodatkowania albo uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Jaki sposób opodatkowania?

Działalność gospodarczą można rozliczać na zasadach ogólnych, według stawki liniowej, ryczałtem lub kartą podatkową. Wybór zależy od przedsiębiorcy, ale musi on spełnić określone warunki, na przykład w kwestii osiąganych przychodów czy rodzaju działalności.

Dodaj komentarz