Rodzaje umów o pracę oraz podstawowe obowiązki pracodawcy

Rodzaje umów o pracę oraz podstawowe obowiązki pracodawcy

Każdy pracownik lubi pracować, gdy wokół niego jest bezpiecznie i czysto więc warto zapewnić takie warunki pracownikowi, wtedy będzie lepiej pracował. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie to także znajduje się w obowiązkach pracodawcy. Podczas podpisywania umowy o pracę musi poinformować go w jaki sposób i ile będzie wypłacane wynagrodzenie np. raz w miesiącu na konto do dnia 10 każdego miesiąca w wysokości 3200 zł.

W ostatnich czasach ważnym wydarzeniem w zakładach jest mobbing. Pracodawca nie może dopuścić, aby w jego zakładzie kogoś mobbowano. Nikt na dłuższą metę nie będzie chciał pracować z osoba, która go nęka. Kolejnym zadaniem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy wówczas, gdy stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Musi to zrobić od razu po zerwaniu umowy oraz umieścić w nim informacje co pracownik wykonywał, czyli jego kwalifikacje. Na żądanie pracownika może także wpisać jakie dostawał wynagrodzenie za wykonywana pracę.

Prawo pracy

Każda osoba dorosła prędzej, czy później pójdzie do pracy. Powinna znać wtedy najważniejsze pojęcia z tego działu. Prawo prawy mówi nam między kim zawarta jest umowa o pracę. Jest to zazwyczaj stosunek pracy zawarty pomiędzy jedną osobą tj. pracownik i pracodawca. Oczywiście za wynagrodzenie, które otrzymujemy zazwyczaj raz w miesiącu. Prawo pracy oparte jest na kodeksie pracy, ustawie z 1974 roku – nowelizowana oraz układy zbiorowe pracy. Dzięki nimi wiemy jakie mamy prawa i obowiązki. Każdy człowiek ma prawo do pracy oraz do nawiązania stosunku pracy. Ważne są zasady prawa pracy. Wiemy wtedy do czego mamy prawo. Według niego ważne jest, aby każdy był tak samo traktowany, nie wolno dyskryminować w szczególności kobiet. Należy dbać o dobra osobiste pracowników oraz zaspokajać różnego rodzaju potrzeby pracownika. Ważne jest także wynagrodzenie, gdyż każdy powinien być nagrodzony za pracę, którą wykonał. Istotną rolę odgrywa także bezpieczne stanowisko pracy oraz higiena pracowników. Jeśli wszystkie te zasady istnieją na stanowisku pracy jakie wykonujemy to nasza praca będzie samą przyjemnością.

Rodzaje stosunku o pracę

Stosunek określa nam, że zatrudniamy określoną osobę na stanowisko pracy za wynagrodzenie a ona zobowiązuje się pracować według swoich obowiązków. Istnieje wiele rodzajów stosunku pracy. Najczęściej spotykana forma stosunku pracy jest umowa o pracę. Jest ją łatwo stworzyć, zawiera najpotrzebniejsze wiadomości i dlatego pracodawcy ją wybierają. Następnym rodzajem stosunku jest umowa spółdzielcza o prace. Zawierana jest zazwyczaj pomiędzy spółdzielnią a jego członkiem, który chce pracować w spółdzielni. Istnieje także stosunek pracy taki jak wybór. Następuje on poprzez konkurs na stanowisko. Wszyscy chętni na stanowisko pracy muszą przejść przez kolejne etapy konkursu gdzie najlepszy wygrywa i zostaje zatrudniony. Ważnym stosunkiem jest także mianowanie, które występuje tylko w niektórych zawodach np. sędzia, prokurator, nauczyciel. Ostatnim stosunkiem pracy do wyboru jest powołanie. Podobnie jak wybór poprzedzone jest konkursem a następnie pracownik dostaje nowe obowiązki i wynagrodzenie. Rodzaj stosunku pracy wybiera pracodawca a my podpisując go musimy dobrze się z nim zapoznać.

Dodaj komentarz