Odestki – jak można je naliczać od niezapłaconych faktur?

Odestki – jak można je naliczać od niezapłaconych faktur?

Własna działalność to nie tylko blaski związane z uzyskiwaniem określonych zysków. Dość często zdarzają się nierzetelni kontrahenci którzy ociągają się z opłacaniem faktur za wykonane usługi lub dostarczone towary. Jakiekolwiek poślizgi w tej sprawie sprawiają, że firmy zaczynają tracić płynność finansową. Dotyczy to w szczególności małych firm. Taka sytuacja prowadzi do reakcji łańcuchowej i zaczynają się zatory płatnicze. Czy zatem możemy żądać od kontrahenta zapłaty odsetek od niezapłaconych faktur?

Sprawa zasadnicza dotyczy terminów płatności faktur. Firmy zazwyczaj między sobą podpisują umowy, w których zawarte są terminy płatności. Mogą być one różnorodne, standardem jest 14 dni, ale są i przypadki gdy termin płatności za fakturę wynosi i 90 dni. Jakie działania muszą zostać podjęte w przypadku kiedy upłynął termin, a przelew nie dotarł na konto firmowe? Odsetki związane z nieterminowym regulowaniem płatności. Na całe szczęście większość umów handlowych reguluje te kwestie i jednoznacznie ustalone są owe kwoty jakie przyjdzie zapłacić za spóźnienie. Jeżeli takich regulacji nie ma nigdzie zapisanych to należy opierać się na odsetkach ustawowych. Tutaj należy zagłębić się w przepisy polskiego prawa. Według najnowszego rozporządzenia rady ministrów takie odsetki nalicza się w wysokości 13% w skali roku.

Dobrym działaniem w przypadku braku wpłat ze strony kontrahentów jest przygotowanie noty odsetkowej. Dokument ten powinien zawierać dokładną kwotę odsetek jaka została naliczona, na dzień jego sporządzenia. Jednak trzeba wiedzieć, że odsetki nie są żadną nagrodą za cierpliwe znoszenie nierzetelności partnera biznesowego. Trzeba sobie uświadomić, że każde zapłacone odsetki powodują przychód z tytułu prowadzonej działalności. W momencie uregulowania odsetek za niezapłacone faktury trzeba je zaksięgować.

Należy podkreślić, iż wszelkiego rodzaju niezapłacone odsetki, niezapłacone faktury ulegają przedawnieniu. Czas przedawnienia to 3 lata od momentu wystawienia faktury. Dlatego trzeba panować nad sytuacją niezapłaconych faktur. Jeżeli pojawiają się notoryczne zaległości z tytułu danego kontrahenta to istnieją kolejne dwa sposoby walki o należne pieniądze. Jedna z nich to wystąpienie na drogę sądową. Druga opcja związana jest z zatrudnieniem firmy windykacyjnej

Dodaj komentarz