Jak rozpoznać kryzys gospodarczy

Jak rozpoznać kryzys gospodarczy

Kryzys gospodarczy – pojawiający się w publikacjach i programach telewizyjnych naprzemiennie z kryzysem finansowym – to współczesny „Młot na czarownice” i globalny straszak społeczeństw. O tym, że kryzys gospodarczy stanowi faktyczne zagrożenie dla stabilności wewnętrznych rynków większości państw – wiedzą wszyscy.

Nie wszyscy jednaj taki kryzys są w stanie zdefiniować, a tym bardziej – określić powody jego zaistnienia czy wskazać metody przeciwdziałania jego skutkom. Niewielu także potrafi nakreślić granicę między kryzysem gospodarczym, a krachem finansowym – a to, choć pojęcia te naprzemiennie się przesycają i wynikają z siebie, stanowi klucz do zrozumienia problemów i mechanizmów współczesnej gospodarki.
Treść tego artykułu może okazać się pomocą w zrozumieniu praw gospodarki i odnalezieniu się w często przesadnie sensacyjnych publikacjach i programach telewizyjnych, które – zamiast profesjonalnie informować o aktualnej sytuacji – pełnią funkcję współczesnego „Malleus Maleficarum”, piętnastowiecznego podręcznika dla szukających dziury w całym inkwizytorów.

Jak dochodzi do kryzysu gospodarczego?

Kryzys gospodarczy powiązany jest najczęściej z szeroko pojętym złym zarządzaniem

Dotyczy to zarówno spółek produkcyjnych, jak i firm świadczących usługi dla ludności. W konsekwencji złego zarządzania – jednostki gospodarcze zmuszone są do ograniczenia produkcji, ograniczenia liczby etatów i zmniejszenia płac. Finalnie – firmy i przedsiębiorstwa tracą na na swojej wartości rynkowej, stają się nierentowne i upadają.
Kolejną przyczyną powstania kryzysu gospodarczego jest odgórne wprowadzanie niskich limitów produkcyjnych i jednoczesne podnoszenie podatków. W konsekwencji – spada znacząco dynamika wzrostu produkcji, obniża się poziom eksportu, a rośnie – poziom bezrobocia.

Najczęściej jednak, powodem gospodarczej katastrofy jest źle prowadzona polityka finansowa i gospodarcza danego kraju. Jej konsekwencją jest ogóle zachwianie równowagi gospodarczej i powstanie znaczących luk w budżecie, które aparat rządowy stara się uzupełniać przez podniesienie podatków czy podwyższenie wieku emerytalnego. Wtedy właśnie dochodzi do znaczącego pogorszenia stanu gospodarczego kraju, co rzutuje bezpośrednio na pogorszenie się kondycji poszczególnych jednostek i przedsiębiorstw, a w konsekwencji – przekłada na stan finansów obywateli.

Dodaj komentarz