Human Resources – czym jest HR?

Human Resources – czym jest HR?

Dział zarządzania zasobami ludzkimi

Większość firm posiada dział zarządzania zasobami ludzkimi, czyli HR. Osoby tam pracujące zajmują się wieloma aspektami pracy pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto wyróżnia się podział na HR miękki i HR twardy.

Czym więc jest HR i na czym polegają różnice między tymi dwoma rodzajami?

HR miękki

HR jest swojego rodzaju połączeniem między pracownikiem, a przełożonym. Dba o to, by pracownicy znali swoje prawa oraz zajmuje się oceną i motywacją pracowników. HR miękki zajmuje się wszystkim, co związane jest z jakością pracy pracowników. W związku z tym osoby, które się nim zajmują, dbają o to, by na danym stanowisku znalazła się odpowiednia osoba (zajmują się rekrutacją, wyborem kandydatów itp.). Ponadto HR miękki to także wszelkie działania, wpływające na motywację pracowników – osoby z tego działu sprawdzają, co motywuje pracowników, ustalają system, który pomaga w efektywniejszej pracy, obserwują, proponują narzędzia i usprawniają pracę. HR miękki dba również o rozwój pracowników – monitoruje zapotrzebowania na szkolenia, pomaga w przygotowaniu oceny pracowniczej, zwraca uwagę na to, co pracownicy powinni poprawić, a co idzie im bardzo dobrze i przekazują tę wiedzę dalej. Osoby z działu HR starają się również łagodzić ewentualne konflikty powstające między współpracownikami. HR miękki dba też o odpowiednie zarządzanie talentami i pomaga przełożonym w opracowaniu odpowiedniej strategii działania. Można więc stwierdzić, że dzięki temu, że pracownicy działu HR monitorują działania firmy w ten sposób, pracownicy rozwijają się, zwiększają swoje umiejętności, łagodzą konflikty i są bardziej zmotywowani do działania, co zwiększa ich zaangażowanie i efektywność pracy.

HR twardy

HR twardy działa w nieco inny sposób. Osoby pracujące w tym dziale zajmują się przede wszystkim sprawami kadrowymi, związanymi z płacami i administracją. W związku z tym to właśnie ci pracownicy zajmują się podpisywaniem umów, sprawdzaniem, by wszystkie dokumenty i sprawy formalne były zgodne z prawem, wyliczaniem wynagrodzeń czy wszelkimi formalnościami związanymi z urlopami. HR-owcy często pracują na odpowiednim oprogramowaniu i mają dużą wiedzę w zakresie prawa pracy. HR twardy wymaga znajomości prawa i obsługi oprogramowania. Jak wiadomo, zarówno prawo, jak i technologia, ulegają zmianie w zatrważającym tempie. W związku z tym osoby zajmujące się HR’em muszą być gotowi na ciągłe zdobywanie nowej wiedzy.

Ludzie to potencjał, dlatego warto zadbać o to, by czuli się docenieni i ważni w firmie. HR właśnie o to się troszczy.

Dodaj komentarz