Dlaczego warto założyć spółkę komandytową?

Dlaczego warto założyć spółkę komandytową?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że omawiana spółka komandytowa ma dwa bardzo istotne zalety, które odróżniają je od pozostałych form prowadzenia firmy. Należy wśród nich wymienić optymalizację podatkową, a także zabezpieczenie majątku i interesu wspólników.

Aspekty podatkowe w spółce komandytowej

Należy mieć świadomość, że spółka komandytowo-akcyjna od 2014 roku jest opodatkowana podatkiem od osób prawnych tak samo, jak spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Godny uwagi jest fakt, że spółka komandytowa nie jest opodatkowana podatkiem CIT. W najprostszym możliwym ujęciu oznacza to, że nie odprowadza podatku od dochodów, które zostały uzyskane przez spółkę. Warto wiedzieć, że zobowiązanie podatkowe powstanie dopiero w momencie, gdy dojdzie do wypłaty zysku, albo zaliczki na zysk jednemu ze wspólników omawianej spółki. W ten prosty sposób możliwe jest uniknięcie podwójnego opodatkowania, które występuje zarówno w spółce akcyjnej, jak i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ograniczona odpowiedzialność komandytariuszy

W spółce komandytowej nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania będą ponosić tylko komplementariusze. Z kolei komandytariusze będą odpowiadać w ograniczony sposób do sumy komandytowej, która została określona w umowie spółki. Należy jednak mieć świadomość, że gdy wspomniany komandytariusz wniesie do spółki wkład o wartości przynajmniej równej sumie komandytowej, będzie całkowicie zwolniony od odpowiedzialności za zobowiązania firmy.

Możliwość wypłacania zysków w dowolnym momencie

Warto wiedzieć, że wspólnicy spółki komandytowej nie muszą czekać do końca roku, by otrzymać zysk, który został uzyskany przez spółkę. Mogą bowiem zdecydować się na wypłatę zaliczek na poczet zysków. Nie można również zapomnieć, że wypłata zysków nie będzie podlegała rygorom, jak to ma miejsce w przypadku spółki z o.o. i akcyjnej. Godny uwagi jest fakt, że zaliczki na poczet zysku mogą zostać także wypłacone w momencie straty. Liczba wypłat zaliczek i ich częstotliwość również nie są ograniczone.

Komplementariuszem może być osoba prawna

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że osoba prawna może być komplementariuszem w spółce komandytowej np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej sytuacji najważniejszym wspólnikiem w spółce osobowej będzie spółka kapitałowa. Jak wiadomo komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jednak omawianym przypadku jego odpowiedzialność będzie ograniczona zgodnie z zasadami odpowiedzialności wspomnianych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz