Czym zajmuje się przedstawiciel handlowy?

Czym zajmuje się przedstawiciel handlowy?

Przedstawiciel handlowy jest osobą, która reprezentuje swoją firmę w kontaktach z klientami. Jest to zawód, który wymaga dużej wszechstronności. Na ogół przedstawiciel handlowy prowadzi działalność w określonym regionie, gdzie nie tylko pozyskuje nowych klientów, ale dba także o podtrzymanie współpracy z obecnymi klientami. Osoby, które chcą wykonywać zawód przedstawiciela handlowego muszą mieć świadomość, że jest to praca związana z licznymi podróżami i przebywaniem w obcych miejscach.

Na czym polega praca przedstawiciela handlowego?

Swoją pracę przedstawiciel handlowy rzadko wykonuje w siedzibie firmy. Najczęściej pracuje w regionie, który został mu wyznaczony przez zarząd firmy. Zasięg terytorialny, na którym może on wykonywać swoją pracę jest naprawdę bardzo różny. W zależności od specyfiki firmy, oferowanych przez nią produktów lub usług, przedstawiciel handlowy może wykonywać swoją pracę na terenie danego miasta, województwa, kraju lub nawet grupy obejmującej kilka czy kilkanaście krajów. Działając w danym regionie, przedstawiciel ma zbudować sieć sprzedaży. Wyszukiwanie nowych klientów, którzy są skłonni zawierać transakcje jest bardzo ważną częścią pracy każdego przedstawiciela handlowego .

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z klientem

Ciągły kontakt z klientem, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z klientem – to najważniejsze zadania przedstawiciela handlowego. W ramach swojej pracy przedstawiciel handlowy zajmuje się więc nie tylko sprzedażą produktów czy usług. W ramach służbowych obowiązków przedstawiciel handlowy znajduje i przekonuje klientów do wybrania produktów albo usług firmy, którą reprezentuje. Swoją pracę wykonuje na rzecz zatrudniającej go firmy, ale troska i szczególna dbałość o interes klienta jest priorytetem każdego rzetelnego i wiarygodnego przedstawiciela handlowego. Umiejętność prowadzenie negocjacji, adekwatnego dostosowywania oferty do oczekiwań i potrzeb klienta oraz umiejętność słuchania to cechy, które niezwykle przydają się w budowaniu długotrwałych, pozytywnych relacji z klientami.

Sprzedanie produkty lub usługi nie kończy współpracy z klientem. W zawodzie przedstawiciela handlowego nierzadko konieczne jest dokonywania analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na dane usługi czy produkty. Wymaga to sondaży i wywiadów z określoną grupą odbiorców. Stałym elementem pracy dobrego przedstawiciela handlowego jest też zdobywanie informacji nie tylko o swoich obecnych klientach, ale także tych potencjalnych oraz o konkurentach. Bardzo często też przedstawiciel handlowy zajmuje się dodatkowo doradztwem technicznym oraz innym rodzajem działalności około sprzedażowej.

Cechy przydatne w zawodzie przedstawiciela handlowego

Swój czas pracy przedstawiciel handlowy dostosowuje do czasu klientów. Zawód ten wymaga więc sporej dyspozycyjności, ale nie tylko. Umiejętność negocjowania i przekonywania, wytrwałość, a przede wszystkim umiejętność nawiązywania relacji z innymi ludźmi oraz komunikatywność to cechy, które są niezwykle przydatne w tym zawodzie. Pozawerbalne formy przekazu, nowe techniki negocjacyjne oraz kompetencje miękkie to umiejętności, które można wypracować. Dlatego też wielu przedstawicieli handlowych wiele wolnego czasu poświęca na udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach. Sukces sprzedażowy zależy także od:

  • punktualności – przedstawiciel, który się spóźnia ma bardzo kiepskie wyniki sprzedażowe;
  • samodzielności i dobrej organizacji;
  • nienagannej prezencji. Przedstawiciel jest twarzą firmy, dla której pracuje, musi dbać więc o swój wizerunek;
  • poprawnego wypowiadania własnych myśli;
  • dotrzymywania słowa;
  • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji.

Wymienione cechy to jednocześnie sposób na zbudowanie zaufania do własnej marki i firmy, którą przedstawiciel reprezentuje.

Umiejętne organizowanie czasu pracy

Doskonała organizacja czasu pracy oraz samodyscyplina to najlepszy sposób na zrealizowanie określonych przez firmą planów sprzedażowych. Sporządzanie harmonogramu czasu pracy, dokładne planowanie trasy przejazdu, opracowywanie scenariusza spotkać z klientami oraz określanie czasu spędzanego z każdym z nich – to stały punkt dnia każdego przedstawiciela handlowego, któremu zależy na odniesieniu sukcesu.

Gdzie pracuje przedstawiciel handlowy?

Jego miejscem pracy to głównie siedziby klientów. W biurze własnego pracodawcy przedstawiciel handlowy bywa rzadko, zdarza się, że nie częściej jak dwa razy w miesiącu. Przedstawiciel handlowy na ogół podróżuje, w aucie spędza więc wiele godzin. Do tego często nocuje w hotelach. Wszystko to wymaga od niego dużych umiejętności organizacyjnych, ale też gotowości do pracy w trybie wyjazdowym. Planowanie własnego czasu jest niezwykle ważną umiejętnością w tym zawodzie. Podstawowym narzędziem pracy przedstawiciela jest samochód, telefon i komputer.

Dobry przedstawiciel handlowy jest osobą o bardzo wielu talentach. Częste wyjazdy są nieodłącznym elementem jego pracy. Praca w terenie wymaga ogromnych umiejętności organizacyjnych i odporności na stres.

Dodaj komentarz