Co to jest umowa na czas określony?

Co to jest umowa na czas określony?

Firma wynajmuje pracowników

Czasami wynajmuje ich na stałe, nieraz zawiera umowy na czas określony. Umowa łącznie z trzymiesięcznym czasem próbnym nie może trwać dłużej niż trzy lata. Po tym czasie dobiega końca lub jest przekształcana w umowę na czas nieokreślony. Wszystko zależy od potrzeb danego pracodawcy. Nieraz pracodawca zawiera umowy na sezon – na przykład nad morzem czy w górach potrzebni są pracownicy w hotelu i kuchni w sezonie, a później pracy dla nich nie ma. W takim przypadku umowa na 3-6 miesięcy staje się normą. Dobra praca jest tym, czego pragnie niejedna osoba i co jest oceniane naprawdę bardzo dobrze.

Co musi być w umowie o pracę?

Umowa o pracę to dokument, który tworzy się zgodnie z zapisami par. 29 kodeksu pracy. Należy opisać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, podać wysokość wynagrodzenia o pracę, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Jeśli zabraknie jakiegoś elementu to należy go koniecznie uzupełnić. Umowa musi być zawarta na piśmie – dla bezpieczeństwa obu stron. Nie stosuje się umów ustnych, to przeżytek. Pracownik mając umowę na piśmie czuje się w pełni zabezpieczony. Jest to jego przywilej i warto o tym pamiętać. Nie wolno podjąć pracy bez umowy – nieuczciwe firmy zlecają pracę, a po dniu, dwóch czy tygodniu mówią, że dana osoba się nie sprawdziła i nie podpiszą z nią umowy. Firma zabezpiecza się też w ten sposób, że dana osoba ma umowę i nie zniknie nagle z komputerem czy innym urządzeniem należącym do danej firmy – takie przypadki czasami się zdarzają.

Do siedmiu dni od zawarcia etatowej umowy o pracę pracodawca musi poinformować pracownika o następujących rozwiązaniach: dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiarze urlopu, długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym. Brak takiej informacji powoduje określone konsekwencje. Pracownicy dbają o swoje sprawy, ale pracodawca też musi zadbać o porządek w dokumentacji. Dzięki temu można spokojnie zadbać o to, by pracownik zarabiał i był zadowolony. Jeśli firma ma przestoje, nie ma ciągłości działania to może wypowiedzieć szybko umowy o pracę na czas określony. W przypadku stałych umów jest to o wiele bardziej skomplikowane. Praca powinna być wykonywana starannie, zgodnie z zapotrzebowaniem i przynosić korzyść pracodawcy. Niejedna osoba doceni taką pracę, a dzięki tymczasowości umowy nie musi wiązać się z daną firmą na stałe. Może podpisać umowę na trzy miesiące i po tym czasie zakończyć współpracę. Jest to dobry sposób zarabiania pieniędzy.

Dodaj komentarz